Proplácení prvních tří dnů nemoci od 1.7.2019

V pondělí 1. 7. 2019 nabyla účinnosti novela Zákoníku práce, která po 10 letech ruší takzvanou karenční dobu. Nemocní zaměstnanci tak budou znovu dostávat náhradu mzdy či platu i za první tři dny nemoci (60 %).

Zaměstnavatelům se tak zvýší náklady. Na druhou stranu budou zaměstnavatelé odvádět o dvě desetiny procentního bodu méně na nemocenské pojištění. Sazba nemocenského pojištění od 1. 7. 2019 činí pro zaměstnavatele 2,1 % z vyměřovacího základu (do 30. 6. 2019 to bylo 2,3 %). Zaměstnavatelé tedy poprvé z mezd za červenec 2019 budou na sociální pojištění, jehož součástí je nemocenské pojištění, odvádět 24,8 % namísto dosavadních 25 %. Sazba za zaměstnance zůstává beze změny a činí nadále 6,5 % z vyměřovacího základu.

Pro osoby samostatně výdělečně činné, které si dobrovolně platí nemocenské pojištění, činí sazba nemocenského pojištění 2,1 % z vyměřovacího základu (do 30. 6 2019 činila 2,3 %). Sazba důchodového pojištění OSVČ se nemění (činí nadále 29,2 % z vyměřovacího základu - z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti).

Případné dotazy Vám rádi zodpoví poradci KODAP.

www.kodap.cz