Životní a majetkové pojištění

Životní pojištění chrání vás i vaši rodinu

Život není někdy fér. Kromě zábavy a potěšení přináší i řadu nepříjemných někdy i tragických životních situací. Před nimi vás skutečně dobře ochrání pouze vhodně zvolené pojištění. Nejlepší ochranu vám a vašim nejbližším poskytne životní pojištění, které je v případě nenadálého výpadku příjmů finančně zajistí na dostatečně dlouhou dobu.

Životní pojištění je určeno především pro ekonomicky činné osoby, na jejichž výdělku jsou závislé další životy a to zejména nezletilých dětí, které se nejsou samy schopny uživit. 

Kratší neschopenku nebo krátký pobyt v nemocnici většinou všichni ustojíme. Daleko důležitější je mít dobře pojištěny vážnější situace, které mohou mít dlouhodobé následky. Dlouhá nebo opakovaná pracovní neschopnost, invalidita z důvodu vážného onemocnění, trvalé následky úrazu – to jsou věci, na které bychom v životním pojištění měli myslet především. Až poté je čas na pojištění drobnějších rizik.

Na sjednání životního pojištění je vždy dobré myslet včas, jak vám ukazuje tabulka níže, s rostoucím věkem rostou i rizika různých onemocnění a jelikož starší klient je pro pojišťovnu rizikovější, tak tomu odpovídají i ceny sjednaných rizik.


Ochrana majetku

Primárním cílem pojištění majetku je jeho ochrana proti následkům nepředvídatelných událostí. Pojištění majetku poskytuje finanční náhradu v případě škody v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Jeho základním cílem je ochrana majetku proti následkům nepředvídatelných událostí. Je nutné odlišovat pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti, ačkoliv zejména u pojištění bytů dochází často k jejich záměně. Pojištění domácnosti se totiž vztahuje pouze na věci náležející k domácnosti, jako je např. nábytek, elektronika, cennosti, audiovizuální technika, aj. Naproti tomu pojištění nemovitostí se vztahuje pouze na pojištěnou stavbu, nikoli tedy na věci, které tato stavba uvnitř obsahuje.

Pojištění nemovitosti


Pojištění obytných budov a staveb chrání před škodami vzniklými působením živlů a před dalšími riziky a můžeme je najít v nabídce řady pojišťoven. Pojištění nemovitostí je určeno k zabezpečení budov, staveb a bytů proti živelným pohromám a krádežím. Pojištění se sjednává zejména pro tři typy nemovitostí: rodinné domy vč. vedlejších objektů (kůlny, samostatně stojící garáže, ploty, studně aj.), byty (zdi, podlahy, stropy) a rekreační objekty (tj. chaty a chalupy).

 

Výpočet min. pojistné hodnoty

 

V případě pojištění nemovitosti a domácnosti je vždy třeba si také zjistit, v jaké povodňové zóně se daná nemovitost nachází. Pro zjištění povodňové zóny můžete využít aplikaci ČAP, kterou se řídí i většina pojišťoven.


Zjistit povodňovou zónu

Pojištění domácnosti


Pojištění domácnosti ochrání váš domov před katastrofami i před běžnými riziky a pomůže zmírnit finanční ztráty, které v důsledku škod vzniknou. Pojištění se vztahuje na věcné škody na věcech, které jsou součástí bytu, pokud jsou věci uvedeny v pojistných podmínkách pojišťovny. Pojištění domácnosti se zpravidla vztahuje na dvě skupiny pojistných rizik: jednak riziko krádeže věcí v pojištěné domácnosti a riziko vzniklé na základě vloupání; jednak riziko živelné zkázy, tj. zkázy pojištěných věcí např. v důsledku požáru, výbuchu plynu, zemětřesení, záplav, povodní, pádu stromu či letadla aj.


Výpočet min. pojistné hodnoty


Chcete předcházet rizikům?

Kontaktujte naše specialisty na pojištění, kteří vám rádi poradí jak co nejlépe zabezpečit vás i vaši rodinu.

Pojištění automobilu


Každý majitel motorového vozidla musí být ze zákona pojištěn. Na rozdíl od povinného ručení, správně zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, které je povinné a vozidlo bez platné pojistky nesmí na silnici, je rozhodnutí o uzavření havarijního pojištění plně na libovůli majitele vozidla. V případě vzniklé škody pojišťovna vyplácí pojistné plnění (tj. náhradu škody) tomu, kdo si pojištění sjednal a kdo ho platí - v případě havarijního pojištění - nebo komu byla škoda způsobena v případě povinného ručení. 

 


Pojištění odpovědnosti


Řízení auta, sport, finanční závazky. Malý výčet každodenních činností, u kterých i malá chyba může způsobit velký problém. Stačí jen být ve špatnou dobu na špatném místě a neštěstí je na světě.


Partneři pro pojištění

 • Aegon Pojišťovna, a.s.
 • Allianz Pojišťovna, a.s.
 • AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
 • Axa Pojišťovna, a.s.
 • Axa životní pojišťovna
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
 • Česká pojišťovna, a.s.
 • ČSOB Pojišťovna, a.s.
 • D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
 • DIRECT pojišťovna, a.s.
 • ERGO pojišťovna, a.s.
 • Generali Pojišťovna, a.s.
 • Komerční pojišťovna, a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
 • MetLife Europe d.a.c., pobočka pro ČR
 • NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro ČR
 • NOVIS Pojišťovna, a.s., odštěpný závod
 • Pojišťovna České spořitelny, a.s., VIG
 • Slavia pojišťovna, a.s.
 • UNIQA pojišťovna, a.s.
 • Wüstenrot pojišťovna, a.s.
 • Wüstenrot životní pojišťovna, a.s.