Právní služby

Bonites a EUCS

S naším partnerem, společností EUCS, pomáháme poškozeným především při vymáhání nároku na pojistné plnění od pojišťoven. 

Nároky poškozených a jejich výše se v představách pojišťoven obvykle liší od toho, na co má poškozený ve skutečnosti nárok. Je třeba upozornit na to, že zájem pojišťovny nemusí být vždy v souladu se zájmem poškozeného.


Naopak není výjimkou snaha pojišťovny oprávněný nárok eliminovat. V komunikaci s pojišťovnou jde často o nerovný souboj, proto vám rádi poskytneme podporu při uplatňování veškerých práv, které Vám v souvislosti s pojistnou událostí náleží.

Dopravní nehoda

 Byli jste účastníkem dopravní nehody? Utrpěli jste úraz nebo majetkovou škodu? Podle českého a evropského práva máte nárok na odpovídající odškodnění. Neváhejte nás kontaktovat pro získání bližších informací.

Odškodnění pracovního úrazu

Utrpěli jsme pracovní úraz nebo trpíte nemocí z povolání a nejste si jistí, zda Váš zaměstnavatel postupoval tak, abyste získali maximální možné odškodnění? Kontaktujte nás a my vám pomůžeme.

Neplnění pojišťoven

V praxi se setkáváme velmi často s tím, že pojišťovny snižují pojistná plnění, uplatňují různé výluky a někdy plnění úplně odmítnou nebo dokonce odstoupí od smlouvy. Kontaktujte nás a zkusíme vám pomoci.

Neodborné finanční poradenství

Některé subjekty na českém trhu poskytují služby, které finančně poškozují klienty, což není na první pohled zřejmé. Pomůžeme vám v situaci, kdy jste se stali obětí takovéto společnosti.

Kontakujte našeho specialistu na ochranu spotřebitele

Pomůžeme vám dosáhnout kompenzací na které máte nárok. Kontakujte nezávazně našeho specialistu na ochranu spotřebitele.

PRÁVNÍ INFORMACE
Spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupci registrovaní pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a.s. IČO: 26439719
Investiční a penzijní produkty zprostředkováváme jako vázaní zástupci registrovaní pod investičním zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.
Pojistné produkty zprostředkováváme jako podřízení pojišťovací zprostředkovatelé zapsaní v registru ČNB a zároveň registrovaní pod pojišťovacím agentem Broker Trust, a.s. 032585PA.
Bližší informace získáte http://www.brokertrust.cz/proklienty