Právní služby

Bonites a EUCS

S naším partnerem, společností EUCS, pomáháme poškozeným především při vymáhání nároku na pojistné plnění od pojišťoven. 

Nároky poškozených a jejich výše se v představách pojišťoven obvykle liší od toho, na co má poškozený ve skutečnosti nárok. Je třeba upozornit na to, že zájem pojišťovny nemusí být vždy v souladu se zájmem poškozeného.


Naopak není výjimkou snaha pojišťovny oprávněný nárok eliminovat. V komunikaci s pojišťovnou jde často o nerovný souboj, proto vám rádi poskytneme podporu při uplatňování veškerých práv, které Vám v souvislosti s pojistnou událostí náleží.

Dopravní nehoda

 Byli jste účastníkem dopravní nehody? Utrpěli jste úraz nebo majetkovou škodu? Podle českého a evropského práva máte nárok na odpovídající odškodnění. Neváhejte nás kontaktovat pro získání bližších informací.

Odškodnění pracovního úrazu

Utrpěli jsme pracovní úraz nebo trpíte nemocí z povolání a nejste si jistí, zda Váš zaměstnavatel postupoval tak, abyste získali maximální možné odškodnění? Kontaktujte nás a my vám pomůžeme.

Neplnění pojišťoven

V praxi se setkáváme velmi často s tím, že pojišťovny snižují pojistná plnění, uplatňují různé výluky a někdy plnění úplně odmítnou nebo dokonce odstoupí od smlouvy. Kontaktujte nás a zkusíme vám pomoci.

Neodborné finanční poradenství

Některé subjekty na českém trhu poskytují služby, které finančně poškozují klienty, což není na první pohled zřejmé. Pomůžeme vám v situaci, kdy jste se stali obětí takovéto společnosti.

Kontakujte našeho specialistu na ochranu spotřebitele

Pomůžeme vám dosáhnout kompenzací na které máte nárok. Kontakujte nezávazně našeho specialistu na ochranu spotřebitele.